SK KOVODRUŽSTVO Strážov

Novoroční fotbálek – tentokrát kvalita na úkor kvantity