Železná Ruda(MP)

Soutěže
Turnaj 14.1 ve Strážově, Turnaj 15.1. v Žel. Rudě, Turnaj MP 1.4. v Pačejově, Turnaj MP 9.3. v Sušici
Sezóny
2017/18
Domácí
Pačejov, Strážov, Železná Ruda